Метрологія — наука про вимірювання, та їх застосування

У більш розгорнутому вигляді: метрологія — наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.

Метрологія — наука більшою мірою практична. Однак в її основі лежить ґрунтовна теоретична основа. У відомому вислові, який приписують полководцю А. Суворову, — «Теорія без практики мертва, практика без теорії сліпа» наголошено на єдності та взаємозалежності теорії та практики, і це в повній мірі відображено в концептуальних метрологічних підходах.